Dee Dee (Hunti) - Reda

Prórby Pracy Wyżłów dyplom I stopnia

Siódmy tydzień
     
Trzeci miesiąc
        
Czwarty miesiąc
              
Siódmy miesiąc
        
Ósmy miesiąc
     
Rok