Dicsö (Luca) - Holandia

Siódmy tydzień
     
Trzeci miesiąc
                    
Czwarty miesiąc
     
Piąty miesiąc
              
Szósty miesiąc
  
Ósmy miesiąc
                                   
Dziewiąty miesiąc
        
Jedenasty miesiąc
        
Rok