Duna - okolice Warszawy

Siódmy tydzień
     
Czwarty miesiąc
                 
Szósty miesiąc
           
Siódmy miesiąc
        
Ósmy miesiąc
                    
Dziewiąty miesiąc
  
Rok