Dużo więcej zdjęć Czuszki można zobaczyć w galerii !!! :)

Rok
        
Dwa lata
     
Trzy lata
     
Cztery lata
        
Pięć lat
  
Sześć lat
  
Siedem lat
                 
Osiem lat
        
Dziewięć lat
                    
Dziesięć lat
              
Jedenaście lat