Demolka (Pipa) - Rosja

Młodzieżowy Champion Rosji
HD-A

Siódmy tydzień
     
Drugi miesiąc
  
Trzeci miesiąc
           
Czwarty miesiąc
        
Piąty miesiąc
     
Szósty miesiąc
  
Dziewiąty miesiąc
              
Rok