Siódmy tydzień
     
Trzeci miesiąc
           
Czwarty miesiąc
              
Piąty miesiąc
           
Szósty miesiąc
        
Siódmy miesiąc
              
Ósmy miesiąc
        
Dziewiąty miesiąc
                    
Rok
                                            
Półtora roku
                                               
Dwa lata
                                         
Trzy lata
                                                           
Cztery lata