Lenti i Laszlo - grudzień 2008r
        

Czuszka, Laszlo i Chili - styczeń 2009r
        
  

Czuszka, Lenti, Laszlo i Chili - styczeń 2009r
        
        
  

Czuszka, Lonka, Lenti, Laszlo i Chili - luty 2009r
        
        
        
        

Czuszka, Lenti, Laszlo - marzec 2009r
        
     

Czuszka, Lonka i Chili - kwiecień 2009r
        
        
  

Czuszka, Lenti, Laszlo - maj 2009r
        
     

Czuszka, Lonka - maj 2009r
        
  

Czuszka, Lipi i Chili - maj 2009r
        
        
        

Czuszka, Lonka, Lenti - czerwiec 2009r
        
     

Czuszka, Langos, Laszlo, Barda, Folusz - czerwiec 2009r
        
        
        
        
  

Czuszka, Laszlo, Lonka, Lenti, Foryś - lipiec 2009r
        
        
           
  

Laszlo i Lenti - lipiec 2009r
        

Laszlo i Lenti - sierpień 2009r
     

Czuszka, Lonka - październik 2009r
        

Czuszka, Lenti, Laszlo i Chili - październik 2009r
        
     

Czuszka, Lenti i Chili - styczeń 2010r
        

Czuszka, Lonka i Chili - luty 2010r
        
     

Czuszka, Lenti, Laszlo - marzec 2010r
     

Czuszka, Lenti i Chili - czerwiec 2010r
        
  

Lenti i Laszlo - marzec 2010r
        

Czuszka, Tokaj i Chili - październik 2010r
        
     

Czuszka, Tula, Tibor, Tokaj i Chili - listopad 2010r
                       

Czuszka, Tula, Tokaj - luty 2011r
     

Tisza, Tengeri, Trizs i Tibor - maj 2011r
           

Czuszka, Laszlo, Tibor - maj 2011r
           

Czuszka, Langos, Tisza i Tibor - czerwiec 2011r
                          

Czuszka, Piri-Piri, Tula, Chili - grudzień 2011r
        

Czuszka, Piri-Piri, Pesta - grudzień 2011r
           

Czuszka, Piri-Piri, Tola - grudzień 2011r
                       

Czuszka, Piri-Piri, Laszlo, Chili - luty 2012r
        

Czuszka, Piri-Piri, Pengo, Chili - luty 2012r
        

Czuszka, Piri-Piri, Pesta, Chili - marzec 2012r
                 

Czuszka, Piri-Piri, Pesta - maj 2012r
                                

Czuszka, Piri-Piri, Tibor, Trizs, Porter, Folusz - czerwiec 2012r
                          

Czuszka, Piri-Piri, Lonka - czerwiec 2012r
        

Czuszka, Piri-Piri, Pesta, Porter, Folusz, Garet - sierpień 2012r
                       

Czuszka, Piri-Piri, Pesta, Laszlo - wrzesień 2012r
     

Czuszka, Piri-Piri, Pesta, Chili - wrzesień 2012r
           

Czuszka, Piri-Piri, Folusz, Garet - styczeń 2013r
  

Piri-Piri, Tibor - marzec 2013r
                    

Piri-Piri, Paco - marzec 2013r
        

Piri-Piri, Tola - lipiec 2013r
     

Czuszka, Piri-Piri, Tula, Chili - październik 2013r
           

Piri-Piri, Laszlo - grudzień 2013r
           

Czuszka, Piri-Piri, Pesta, Porter - luty 2014r
                    

Draka i Derék - wrzesień 2014r
           

Czuszka, Piri-Piri, Dolgos, Deva, Duna - wrzesień 2014r
                                

Czuszka, Piri-Piri, Tola - listopad 2014r
                    

Czuszka, Piri-Piri, Draka, Derék - listopad 2014r
                    

Czuszka, Piri-Piri, Tibor, Tula, Dolgos, Deva, Duna
- styczeń 2015r
                                                              

Czuszka, Piri-Piri, Porter - luty 2015r
     

Czuszka, Piri-Piri, Porter, Duna, Dolgos, Drzemlik, Drop, Edith i Sparky - luty 2015r
                                

Piri-Piri, Draka i Derék - maj 2015r
                 

Czuszka, Piri-Piri i Duna - czerwiec 2015r
  

Piri-Piri i Derék - lipiec 2015r
  

Piri-Piri i Porter - lipiec 2015r
     

Czuszka, Piri-Piri i Dolgos - lipiec 2015r
  

Czuszka, Piri-Piri, Pepper, Dorka, Dee Dee, Lusia i Fokus - lipiec 2015r
                    

Czuszka, Piri-Piri i Denes - sierpień 2015r
     

Czuszka, Piri-Piri i Tibor - październik 2015r
     

Czuszka, Piri-Piri i Duna - listopad 2015r