Lipi (Czuszka) - Legnica

Wystawy

Szósty tydzień
     
Trzeci miesiąc
     
Czwarty miesiąc
        
Piąty miesiąc
        
     
Szósty miesiąc
        
        
  
Siódmy miesiąc
        
  
Ósmy miesiąc
        
        
     
Dziesiąty miesiąc
        
        
Jedenasty miesiąc
  
Dwunasty miesiąc
        
  
Rok
        
        
Półtora roku
           
Dwa lata
                          
Trzy lata