Lonka (Luna) - okolice Warszawy

Próby Pracy Wyżłów dyplom III stopnia

Wystawy

Szósty tydzień
     
Trzeci miesiąc
     
Piąty miesiąc
        
  
Siódmy miesiąc
        
        
     
Ósmy miesiąc
        
        
Dziewiąty miesiąc
           
Dziesiąty miesiąc
        
     
Rok
        
     
Dwa lata
        
        
     
Trzy lata