Tokaj (Egri) - Warszawa

Siódmy tydzień
     
Trzeci miesiąc
        
     
Czwarty miesiąc
        
        
Piąty miesiąc
     
Szósty miesiąc
                 
Dziewiąty miesiąc
                    
Rok
           
Dwa lata
                                      
Trzy lata